Pesten op school: een survivalgids

jongen in blauw shirt zittend op gras met hoofd op zijn armen

Het is iets wat geen enkele ouder zijn kind toewenst: dat hij met een angstig gevoel naar school gaat en alsmaar somberder wordt. Medelijden helpt niet: actie ondernemen is het enige dat dit patroon kan doorbreken! Helaas is er geen fail-safe formule om pesten te bestrijden. Wel zijn er meerdere manieren om uw kind te helpen. We bespreken ze in het lijstje hieronder.

 

 1. Praten, praten, praten
  Het is heel belangrijk om met uw kind te praten over wat er gaande is. Neem hem altijd serieus – zelfs als je niet snapt waar hij zich zo druk over maakt. Als je kind zich begrepen voelt, durft hij het probleem aan te pakken. Maak allereerst een onderscheid tussen plagen en pesten. Laat hem daarna zelf manieren bedenken om het pesten te stoppen. Hierdoor gaat hij meer geloven in zijn eigen kracht.
 2. Boost het zelfvertrouwen van je kind
  Het zelfvertrouwen van kinderen die gepest worden kan wat aanmoediging gebruiken. Kinderen die in zichzelf geloven, trekken namelijk eerder aan de bel en komen vaker voor zichzelf op. Blijf altijd in uw kind geloven en leg de focus op zijn leuke eigenschappen. Denk aan persoonlijke kwaliteiten als vriendelijkheid, hulpvaardigheid of doorzettingsvermogen.
 3. Hulp vragen is geen teken van zwakte
  Integendeel: wie om hulp durft te vragen, staat behoorlijk sterk in zijn schoenen. Knoop dit uw kind goed tussen de oren. Geef ook zelf een positief voorbeeld door in termen van oplossingen te denken en uw kind het gevoel te geven dat hij daadwerkelijk invloed heeft op dingen in zijn leven.
 4. Praat over gepaste reacties op het pestgedrag
  Bespreek hoe uw kind beter voor zichzelf op kan komen en help hem om zelfrespect te kweken. Benadruk dat het niets helpt om nare dingen terug te zeggen. Het werkt beter als hij zich sterk opstelt, slim reageert en met een krachtige houding wegloopt.
 5. Ga in gesprek met de leerkracht
  Scholen zijn verplicht om een prettige en (sociaal) veilige omgeving te stimuleren. Daarom is het logisch dat u samen met de leerkracht manieren bespreekt om het pesten tegen te gaan. Het is een optie om naar het pestprotocol van de school te informeren. Hierin staat wat de school doet als er gepest wordt op school. Check of alle partijen (uw kind, de pester, andere leerlingen, de docent en ouders) hierbij betrokken worden.

 

Blijven doorzetten
Het is niet gemakkelijk om het pesten in één keer te stoppen en het zelfvertrouwen van uw kind tegelijkertijd te boosten. Zie het daarom als een proces, waar iedereen aan moet blijven werken. Ieder stapje in de goede richting is een overwinning, die natuurlijk gevierd moet worden. Als u het goed aanpakt, komt zowel u als uw kind hier sterker uit, met een nóg hechtere band.

 

-Eugenia Melissen Ferrer