Hardlopers zijn doodlopers

benen van een groep hardlopers op sintelbaan

 

Als je een schildpad en een haas naast elkaar zou zetten voor een wedstrijd, wie verwacht je dan
van tevoren dat er zal winnen? De haas toch zeker?  Bekijk dan dit filmpje eens.

Zoals je in het filmpje zag, is dat zo zeker nog niet.
Je ziet dat de haas sneller kán lopen dan de schildpad. Toch kruipt de schildpad als eerste over de finish.
De haas is te druk met alle dingen waardoor hij wordt afgeleid – en bereikt daardoor de eindstreep niet.

Deze vergelijking is al oud. Het originele verhaal is vermoedelijk opgeschreven voor de Griekse
slaaf Aesopus in de 6e eeuw voor Christus. In dit verhaal daagt een schildpad een (nogal arrogante)
haas uit voor een hardloopwedstrijd. De haas neemt die uitdaging lachend aan, overtuigd dat hij de
overwinning al in zijn zak heeft. Hij weet zo zeker dat hij gaat winnen, dat hij zelfs een dutje doet
onderweg. Stom natuurlijk, want tegen de tijd dat hij bij de finish aankomt, staat de schildpad al op
hem te wachten. Uitdaging verloren.

Verwar dit verhaal trouwens niet met de paradox van Zeno van een eeuw later. Ook in dit verhaal
daagt een schildpad een snelle loper uit – ditmaal Achilles. Ook in dit verhaal wint de schildpad van
Achilles, maar ditmaal door een wiskundige drogredenering en niet door de overmoed van Achilles.
De moraal van dit verhaal? Hoe relaxed het voor je klasgenoot ook is dat hij zich bijna niet hoeft in
te spannen – uiteindelijk ben jij beter af. Jij hebt, in je struggle om een voldoende te halen voor dat
stomme geschiedenis, iets geleerd dat jouw klasgenoot nooit heeft hoeven leren: hard werken, zo
efficiënt mogelijk leerstrategieën toepassen, doorzetten wanneer het tegenzit. Superhandig. Er komt
een moment – of dat nou in je eindexamenjaar is of tijdens je vervolgopleiding – dat jij je door een
moeilijk tentamen heen slaat omdat je dat altijd al zo hebt moeten doen, en dat jouw klasgenoot met
zijn handen in het haar zit. Hij heeft nooit geleerd om te leren.

Of zoals een universitair docent ooit tegen de klas van mijn vader zei, aan het begin van hun studie:
“Over degenen die geslaagd zijn met een 9 maak ik me geen zorgen – die zijn gewoon slim. Die
met een 6 op de eindlijst gaan het ook wel redden, want die hebben altijd al moeten knokken om te
slagen. Nee, de uitvallers gaan zitten in degenen met een 7 of een 8 op hun lijst: jullie hebben altijd
relatief gemakkelijk gehad en nu gaan jullie moeten leren wat echt werken is.”
Ben jij die schildpad? Niets om je voor te schamen dus. Jij hebt een belangrijke levensles al geleerd:
de aanhouder wint!

– Sanne Velthuis