Wat is het nut van filosofie als keuzevak?

verveeld kijkend meisje met opengeslagen boekFilosofen buigen zich graag over het nut van allerlei zaken. Of waarom we überhaupt van een nut spreken. Helaas is de bovenstaande vraag daardoor niet makkelijker te beantwoorden. Filosofie is eigenlijk altijd al een love it or hate it vak geweest. Fans voeren zoveel mogelijk filosofische discussies en slepen – als de obsessie groot is – hun filosofische manifesten overal mee naartoe. Meer praktisch ingestelde lui blijven sceptisch. Of beginnen aan de zoveelste tirade over de nuttigere keuzevakken die je kunt kiezen (en je niet veroordelen tot een leven als barista).

Je moet niet van filosofie verwachten dat het je opleidt voor een specifiek beroep. Toch is het zeker een nuttige aanvulling op je vakkenpakket als je wilt leren leren – en nog drie redenen.

  1. Leren leren

De vaardigheden die je bij filosofie leert, komen in bijna alle beroepen van pas. Ze helpen je

ook tijdens het leren van pittige lesstof. Filosofie stimuleert namelijk je logisch

denkvermogen, helpt je om problemen te analyseren en om passende oplossingen te

bedenken. Hoe meer filosofie essays je schrijft, hoe duidelijker je gaat spreken en schrijven

en hoe vaker belangrijke details je opvallen – let maar op!

  1. Je gaat meer vragen stellen

Zeg jij vaak ‘‘waarom?’’? Je favoriete woord komt tijdens de filosofieles vaak aan bod.

Filosofie helpt je niet alleen om betere ‘waaromvragen’ te stellen, maar ook om kritischer te

worden over de dingen die je in twijfel trekt. Je leert om bepaalde vragen te prioriteren, op

te delen in verschillende onderdelen en te versimpelen. Door je in verschillende problemen

te verdiepen reken je af met vooroordelen en word je een stuk objectiever.

  1. Je wordt onafhankelijker
    Hoe fijn is het als je zelf (enigszins) je leven kunt sturen, zonder te wachten op de goedkeuring van anderen? Filosofie helpt je om onafhankelijker te zijn in je denkproces, waardoor je durft te leven zoals jij dat wilt. Hierdoor word je autonomer en groeit je zelfvertrouwen.
  2. ‘Look beyond what you see’
    Filosofie stelt je bloot aan een reeks revolutionaire gedachten, theorieën en perspectieven, die zijn bedacht door verschillende mensen op de wereld, op verschillende momenten in de geschiedenis. Je ziet steeds meer een verband tussen wat mensen toen dachten en hoe de samenleving nu is ingericht.

Vakken als taal en wiskunde hebben een praktisch nut. Als je ze niet beheerst, wordt het moeilijk om een baan te vinden. Bij filosofie zit het anders: weinig werkgevers vragen direct om filosofische kennis, maar het maakt je wel tot de persoon die nu tegenover ze zit. Zoals de Romeinse filosoof Seneca al zei: non scholae, sed vitae discimus: wij leren niet voor de school, maar voor het leven.

Filosofie draagt bij aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid en je rol als burger. Het kan ervoor zorgen dat we met z’n allen minder fouten maken dan in het verleden. Onderdelen als logica kunnen je ook helpen om fake news te herkennen.

Filosofie is dus geen essentieel vak, maar je kunt er wel een heleboel van opsteken. Aan jou de keuze hoe belangrijk dit voor je is.